Niezależnie od tego, jaką kwotę miesięcznie zarabiasz, jest ona zawsze wyrażona w brutto. Dopiero po dokonaniu prostych obliczeń, możesz dowiedzieć się ile dokładnie pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Kalkulatory pensji powszechnie dostępne w internecie skutecznie pozwolą na szybkie przeliczenie stawki i oszacować ile realnie na rękę zarobisz, uwzględniając progi VAT i koszty przychodu.

pieniądze brutto netto
pixabay.com

Brutto ile to netto – co to oznacza?

To ile zarobisz „na czysto” definiuje przede wszystkim rodzaj umowy, która jest podpisana z firmą. Może to być umowa o pracę, o dzieło lub zlecenie. Niezależnie od jej formy, stawka wynagrodzenia zawsze wyrażona jest w kwocie brutto. Czym więc dokładnie jest wysokość netto, a czym brutto?

Wynagrodzenie brutto – to całkowita kwota, która nie obejmuje podatku, składek ZUS, które odtrącane są z pensji pracownika. Nie uwzględnione są tu też koszty uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesione w celu uzyskania należnego przychodu. Dla przykładu:

– klasyczne koszty uzyskania przychodu miesięcznie to kwota 111,25 złotych, a rocznie ta kwota nie może przekroczyć progu 1335 złotych. Stosowane są w momencie zatrudnienia pracownika w miejscowości jego zamieszkania.

– podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszą 139,06 złotych, a rocznie nie przekraczają 1668,78 złotych. Występują gdy miejsce zamieszkania pracownika (stałe lub tymczasowe) znajduje się poza terytorium miejsca pracy i nie otrzymuje on z tego powodu żadnych dodatków.

Czy wiesz jak pozbyć się stresu? Sprawdź

Wynagrodzenie netto – to kwota, którą otrzymuje pracownik po odtrąceniu wszystkich zobowiązań z tytułu podatków i składek. Zależnie od formy zatrudnienia odlicza się inne składki. Umowa o pracę oraz umowa zlecenie na przykład, wymagają potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. W przypadku umowy o dzieło, potrącana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy.

Nie należy więc sugerować się wysokością sumy, która widnieje na umowie. Jest ona wynagrodzeniem przed odjęciem wszelakich danin. Kwota, którą faktycznie otrzymamy na konto będzie o wiele niższa. Pracownika powinna interesować kwota netto, która oznacza finalną sumę, którą faktycznie otrzyma z tytułu świadczenia usług na rzecz pracodawcy. Czasami bardziej opłacalną opcją jest przejście na samozatrudnienie.

Wynagrodzenie netto i brutto przedsiębiorcy

Przypadek działalności jednoosobowych, pokazuje że nie ma tutaj mowy o kwotach netto czy brutto przy podatku dochodowym i składkach ZUS. Takie rozróżnienie możemy dostrzec tylko, jeżeli chodzi o podatek VAT. Przedsiębiorca musi opłacić podatek dochodowy oraz składki ZUS. Nie pobiera on za to stałej, pracowniczej pensji. Jego zarobki więc nie mogą być kategoryzowane w wartościach brutto i netto.

Kalkulator pensji przy minimalnym wynagrodzeniu

Należy pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia brutto, mogą składać się również inne świadczenia jak premia uznaniowa czy dodatek za urlop. Zwolnione z podatku mogą być na przykład odprawy emerytalno-rentowe.

Najniższa krajowa netto: ile wynosi?

Każdy z pracowników zdaje sobie sprawę, że kwota na umowie nie ma nic wspólnego z kwotą, która ostatecznie co miesiąc trafia na jego konto. Od kwoty brutto należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy.

W 2020 roku pensja minimalna wynosząca 2600 złotych gwarantowała kwotę netto w wysokości 1920,62 zł.

W 2021 roku kwota ta wynosić ma 2800 zł brutto, co daje wynik 2017,67 netto.

Należy pamiętać również u uldze podatkowej dla młodzieży, tzw. „zerowy PIT dla młodych”, co oznacza że osoby poniżej 26 roku życia nie będą musiały odprowadzać podatku dochodowego od przychodów, które będą mniejsze niż drugi podatkowy próg.

Kolejno w takim wypadku będzie to 2041,62 zł oraz 2198,67 zł.

pieniądze brutto netto
pixabay.com
Kwota netto/brutto: co oznacza dla pracodawcy?

Płaca minimalna nie uwzględnia wszelakich kosztów, które ponoszone są w związku z zatrudnieniem pracownika, który ponosi pracodawca. Podwyżki minimalnej krajowej są dobrą informacją dla pracowników, lecz stanowią spore obciążenie dla właścicieli firm. Płaca minimalna wyrażona w brutto, wynosząca 2600 złotych, oznacza koszty dla pracodawcy rzędu 3132,48 zł. Po zwiększeniu płacy do 2800 zł brutto, ten koszt zwiększa się do 3373,44 zł. Należy więc mieć na względzie, że czynnikiem, który przede wszystkim wpływa na wysokość wynagrodzenia jest obłożenie płacy różnymi podatkami i daninami, które ponoszą pracodawcy i pracownicy.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here